Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!

Małgorzata Mańka-Szulik
Małgorzata Mańka-Szulik

Małgorzata Mańka-Szulik

Komitet honorowy

Marcin Bochynek – trener, zdobył z Górnikiem Zabrze mistrzostwo Polski
Gabriela i Jan Chojnaccy – przedsiębiorcy, działacze społeczni
Prof. Antoni Cygan – malarz, były rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Maria Demidowicz – działaczka społeczna, Towarzystwo im. Św. Brata Alberta
Tadeusz Donocik – organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego
Jurek Dybał – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu im. K. Pendereckiego w Zabrzu
Andrzej Gąska – były naczelnik Wydziału Oświaty
Ryszard Genge – przedsiębiorca, starszy Cechu Rzemiosł
Prof. Alicja Grzanka – lekarz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych ŚUM w Zabrzu
Ludmiła Jama–Voigt – przedsiębiorca, działaczka społeczna
Prof. Andrzej Karbownik – naukowiec, były rektor Politechniki Śląskiej
Prof. Aleksandra Kuzior – naukowiec, Politechnika Śląska
Marian Polus – były prezes Górnika Zabrze
Herbert Kopiec – działacz społeczny, Związek Górnośląski, prezes Koła Zabrze
Jan Kowalski – trener, wielokrotny mistrz Polski w barwach Górnika Zabrze
Henryk Mandrysz – muzyk, wieloletni dyrygent Górniczej Orkiestry Dętej
Prof. Maciej Misiołek – wybitny lekarz-laryngolog, naukowiec, SUM
Bogdan Mnich – Prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zabrzu
Józef Noski – szef zabrzańskich działkowców
Danuta Mikusz–Oslislo – działaczka społeczna
Prof. Marian Oslislo – grafik, były rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Stanisław Oślizło – piłkarz, kapitan legendarnej drużyny Górnika Zabrze
Prof. Krystyna Pierzchała – lekarz, kierownik I Kliniki Neurologii ŚUM
Prof. Bolesław Pochopień – naukowiec, były rektor Politechniki Śląskiej
Maria Popławska – animatorka teatralna
Jan Sarna – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu
Dr Elżbieta Seferowicz – lekarz, poseł na Sejm X i I kadencji
Paweł Stempski – działacz społeczny, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Prof. Tomasz Szczepański – lekarz, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Zbigniew Stryj – aktor, reżyser, pisarz
Kazimierz Szołtysek – artysta plastyk
Prof. Marian Turek – naukowiec, Politechnika Śląska
Doc. Zygfryd Wawrzynek – lekarz, Honorowy Prezes Górnika Zabrze
Prof. Krzysztof Wodarski – naukowiec, Politechnika Śląska
Marcin Wyrostek – muzyk

Zawsze mogłam liczyć tez na pomoc i poparcie tak wybitnych postaci jak śp. prof. Marian Zembala i śp. prof. Bożena Hager – Małecka, którzy mówili:

Śp. Prof. Marian Zembala

„Pragnę poprzeć Panią Prezydent Małgorzatę Mańkę–Szulik, która całym dotychczasowym działaniem budzi mój szacunek, uznanie i podziw.”

Śp. prof. Bożena Hager–Małecka

„Po wielu latach Pani Małgorzata Mańka–Szulik może fakt bycia Ślązaczką, bezpartyjną i kobietą, także traktować jako swoje atuty”.