WIEK: 20 lat

WYKSZTAŁCENIE: średnie

RODZINA: wolny

MIEJSCE PRACY: student

ZAINTERESOWANIA: polityka, sport, pedagogika

Mój program wyborczy

  • Reprezentowanie potrzeb i interesów młodych ludzi w Radzie Miasta.
  • Wzmocnienie dialogu między młodszymi i starszymi mieszkańcami, aby wspólnie tworzyć lepszą przyszłość.
  • Wprowadzenie nowych pomysłów i rozwiązań do lokalnej polityki.
  • Priorytety: edukacja (wsparcie dla szkół i uczelni w rozwoju nowoczesnych metod nauczania; dostęp do stypendiów i programów edukacyjnych dla wszystkich, inwestowanie w infrastrukturę), bezpieczeństwo (wzrost świadomości nt. zagrożeń i profilaktyka), ekologia (promowanie zielonych inwestycji i transportu ekologicznego), kultura i sport (wspieranie lokalnych artystów i sportowców).

Pomysł na dzielnicę

zaangażowanie młodego pokolenia w pracę na rzecz dzielnicy – pobudzanie ich aktywności zarówno na płaszczyźnie kulturalnej, jak i gospodarczej czy społecznej.

7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydata

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!