nasz program wyborczy

Ośrodek przemysłu ciężkiego wspólnie zmieniamy w miasto kultury, sportu, rekreacji, nauki, turystyki industrialnej i nowoczesnych technologii. Miasto świetnie skomunikowane, przyjazne mieszkańcom. Twoje miasto - Zabrze!

Rozwój gospodarczy

 • rewitalizacja terenów po dawnej KWK Makoszowy dla nowych przedsiębiorstw,
 • stworzenie nowej strefy przemysłowej – ul. Szyb Franciszek,
 • wspieranie start-upów,
 • rozbudowa systemu ulg podatkowych dla przedsiębiorców,
 • uzbrajanie terenów inwestycyjnych,
 • wsparcie prawne i organizacyjne dla firm.

Komunikacja

 • nowa obwodnica Zabrza - przedłużenie ulicy Hagera do DTŚ,
 • połączenie zabrzańskiej strefy ekonomicznej z autostradą A1,
 • sprawny transport rowerowy – połączenia szlaków rowerowych w Metropolii i budowa nowych ścieżek,
 • generalny remont ulicy de Gaulle’a wraz z nową ścieżką rowerową,
 • budowa nowych dworców kolejowych – Zaborze, Maciejów, Mikulczyce,
 • rozbudowa parkingów osiedlowych.

Oświata

 • budowa obiektów oświatowych w Pawłowie, Grzybowicach i Słonecznej Dolinie,
 • budowa sal gimnastycznych w Mikulczycach, Kończycach i os. Młodego Górnika, 
 • kontynuacja programu termomodernizacji placówek oświatowych m.in. Osiedle Kotarbińskiego i Guido,
 • doposażenie sal pracowni przedmiotowych.

Medycyna

 • wsparcie dla szpitala miejskiego w Zabrzu,
 • rozwój programów zdrowotnych dla mieszkańców,
 • utrzymanie ulg na najem dla przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 • wsparcie dla budowy nowego szpitala klinicznego w Rokitnicy,
 • nowa stacja Pogotowia Ratunkowego.

Sport

 • prywatyzacja Górnika i zbudowanie dobrych relacji z nowym właścicielem,
 • zwiększenie budżetu dla klubów sportowych,
 • rozwój bazy sportowej: budowa hali sportowo – rekreacyjnej dla 3000 widzów, budowa piłkarskiego ośrodka szkoleniowego, modernizacja ośrodków sportowych, budowa ogólnodostępnych boisk.

Kultura

 • rozwój istniejących instytucji kultury:  Teatru Nowego, Filharmonii Zabrzańskiej, Domu Muzyki i Tańca, Miejskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Miejskiego i Muzeum Górnictwa Węglowego, Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • wsparcie dla stowarzyszeń działających w obszarze kultury - chórów, zespołów muzycznych, grup teatralnych, literackich, fotograficznych i plastycznych,
 • budowa nowej strefy aktywności kulturalnej – Elektrociepłownia Zabrze,
 • budowa CarbonArt – nowoczesnego obiektu dla zabrzańskich twórców i organizacji pozarządowych, miejsca spotkań seniorów, młodzieży i dzieci,
 • kontynuacja organizacji festiwali muzycznych i teatralnych,
 • stworzenie nowego ośrodka kultury dla Zaborza.

Rekreacja

 • budowa nowego basenu krytego w Rokitnicy,
 • kompleksowa przebudowa Kąpieliska Leśnego w Maciejowie,
 • dalsza rewitalizacja parków miejskich, m.in. nowa strefa Gastro-Art ze ścieżkami dla rolkarzy i rowerzystów w parku przy ulicy Dubiela, nowe oświetlenie w parku przy ulicy Matejki, nowe trakty pieszo-rowerowe w Parku im. rtm. Pileckiego wraz z budową kładki na rzece Czarniawce,
 • rozbudowa rekreacyjnych ścieżek rowerowych, w tym traktu wzdłuż rzeki Bytomki,
 • rozbudowa Miejskiego Ogrodu Botanicznego,
 • budowa kolejki górniczej na hałdę po istniejących torach górniczych,
 • budowa i modernizacja osiedlowych placów zabaw.

Estetyka i porządek

 • przebudowa dawnego hotelu Admiral Palast wraz ze stworzeniem restauracji i kawiarni,
 • rewitalizacja siedmiu placów w Śródmieściu – Hutniczego, Teatralnego, Ratuszowego, Wolności, Warszawskiego, Krakowskiego, przy pomniku Braci Górniczej,
 • renowacja zabytkowych kamienic,
 • kontynuacja programu ochrony zabytków,
 • zwiększenie ilości krzewów i drzew w przestrzeniach publicznych.

Ekologia

 • budowa farmy fotowoltaicznej na terenie dawnego składowiska odpadów,
 • dopłaty do ekologicznych źródeł energii,
 • rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • zakładanie nowych łąk kwietnych i ogrodów społecznych,
 • ochrona przeciwpowodziowa w dzielnicy Makoszowy.

Polityka społeczna

 • zapewnienie każdemu dziecku miejsca w żłobku,
 • rozwój ośrodków senioralnych,
 • zakładanie kolejnych klubów seniora,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej.