WIEK: 59 lat

WYKSZTAŁCENIE: wyższe

RODZINA: Jestem matką Marcina, Wojciecha i Sylwestra oraz babcią czworga wnucząt

MIEJSCE PRACY: Nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu.

OSIĄGNIĘCIA: Radna Miasta Zabrze w kadencji 2018-2024. Od kilkunastu lat zaangażowana w działania społeczne na rzecz lokalnej społeczności. Przez 10 lat pełniłam funkcję kuratora społecznego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu. W czasie trwania pandemii społecznie organizowałam zajęcia robotyki w SP 42 dla dzieci z dzielnicy i miasta. Jestem wieloletnią radną dzielnicy os. Mikołaja Kopernika i pomysłodawcą wielu inicjatyw m.in. zajęć szachowych w świetlicy Caritas oraz zajęć zumby. Składam wnioski do Budżetu Obywatelskiego i wiele propozycji zostało popartych przez mieszkańców, w wyniku czego wybudowano kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, siłownię pod chmurką, zmodernizowano toalety w SP42, powstały miejsca postojowe.

DODATKOWE ZAINTERESOWANIA: Wolny czas lubię spędzać aktywnie na świeżym powietrzu bawiąc się z wnuczętami. Na spotkaniach z seniorami wskazuję na  pozytywne oddziaływanie tańca na zdrowie jednostki. Przez taniec rozwijam wśród dzieci umiejętności interpersonalne i ogólną wydolność organizmu oraz pozytywne
nastawienie do życia.

Mój program wyborczy

 • Kompleksowa termomodernizacja pozostałych placówek oświatowych w naszym mieście.
 • Budowa nowoczesnych sali gimnastycznych przy szkołach.
 • Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej i regionalnej dla wszystkich mieszkańców w celu walki ze smogiem i niwelowania korków ulicznych.
 • Przekształcanie zaniedbanych obszarów miasta przez odnawianie starych budynków i rewitalizację przestrzeni.
 • Tworzenie filii Młodzieżowych Domów Kultury na terenie każdej dzielnicy w celu przybliżenia oferty edukacyjnej zajęć pozalekcyjnych.
 • Prowadzenie w szkołach lokalnych programów uświadamiających rodziców z zakresu ekologii „Świadomy konsument” i profilaktyki żywienia dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie terapii zajęciowej kompleksowo wspierającej seniorów w każdej dzielnicy.
 • Budowa ścieżek rowerowych łączących parki.
 • Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach przez wymianę oświetlenia przy przejściach dla pieszych zgodnie z ustalonymi normami.
 • Wyznaczanie w mieście terenów na kwietne łąki.
 • Ograniczanie koszenia trawników w celu ochrony bioróżnorodności i pszczół miodnych.

Pomysł na dzielnicę

 • Wymiana nawierzchni ulic i chodników na terenie osiedli.
 • Nasadzenia drzew i krzewów na terenach oddzielających drogi od zabudowań.
 • Budowa ścieżki rowerowej łączącej Kąpielisko Leśne z Osiedlem Mikołaja Kopernika oraz wzdłuż ulicy Srebrnej.
 • Utworzenie nowych terenów rekreacji dla seniorów i ich pupili.
 • Utworzenie filii Młodzieżowego Domu Kultury na terenie dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika w celu poszerzenia i przybliżenia oferty edukacyjnej zajęć pozalekcyjnych i połączenie jej z nową siedzibą Rady Dzielnicy.
7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydatki

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!