WIEK: 60 lat

WYKSZTAŁCENIE: wyższe, kierunek matematyka

RODZINA: mąż, brat z żoną i synem

MIEJSCE PRACY: Urząd Miejski w Zabrzu – Wiceprezydent

DODATKOWE KURSY I FUNKCJE: studia podyplomowe: Działanie Banków Komercyjnych, Rolnictwo w Unii Europejskiej, egzamin państwowy dla członków rad nadzorczych, Zarządzanie Funduszem Hipotecznym.

OSIĄGNIĘCIA: praca na stanowiskach menagerskich w korporacjach międzynarodowych; praca w radach nadzorczych spółek publicznych; Wiceprezydent Miasta Zabrze od 2011 r.

ZAINTERESOWANIA: uprawa ogrodu, podróże, w wolnym czasie gotowanie dla rodziny i przyjaciół.

Mój program wyborczy

Zaangażowanie w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwój programów związanych z adaptacją miasta do zmian klimatu, transformacja energetyczna miasta w oparciu o istniejący klaster energii.

Pomysł na dzielnicę

Grzybowice:

 • Rozbudowa szkoły i przedszkola.
 • Przygotowanie działki miejskiej do sprzedaży pod obiekt handlowy.
 • Budowa dróg dojazdowych do budynków jednorodzinnych – Łowicka, Rozwadowskiego, Na Lesie, itd…
 • Współpraca z Radą Dzielnicy w temacie zainstalowania bankomatu.

Rokitnica:

 • Budowa drogi Nowo Goduli – połączenie Strefy Ekonomicznej z A1.
 • Budowa basenu krytego.
 • Remonty dróg wewnętrznych.

Helenka:

 • Uruchomienie linii minibusowych w rejonie zabudowy wielorodzinnej.
 • Remonty dróg wewnętrznych.
 • Poprawa stanu zieleni – nasadzenia, realizacja projektów dofinansowanych środkami zewnętrznymi.

Mikulczyce:

 • Poprawa gospodarowania wodami opadowymi w rejonie ul. Św. Wawrzyńca.
 • Oświetlenie boiska.
 • Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie cmentarza.
 • Budowa układu dróg w rejonie Zielonej Doliny i ul. Zwrotniczej.

Młody Górnik:

 • Rozwój budownictwa mieszkaniowego.
 • Poprawa połączeń komunikacyjnych z Centrum Zabrza i Bytomiem.
 • Poprawa gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy.
 • Rekultywacja terenu zanieczyszczonego odpadami.
7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydatki

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!