WIEK: 39 lat

WYKSZTAŁCENIE: wyższe, MBA

RODZINA: żona, syn i córka

MIEJSCE PRACY: Zastępca dyrektora ds. administracji i sportu Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji, właściciel Szkoły Pływania Lena.

DODATKOWE KURSY: Trener II klasy sportowej – pływanie, Instruktor pływania, Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Ratownik WOPR, Sternik motorowodny.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, Śląska i Małopolski w pływaniu oraz ratownictwie sportowym, Akademicki Mistrz Polski w pływaniu, 9 Polak na świecie w prestiżowym biegu długodystansowym Wings For Live, nagrodzony w wielu biegach ulicznych m.in. 4 miejsce Silesia Marathon, zdobywca szczytu Mont Blanc, odznaczony złotą odznaką WOPR.

ZAINTERESOWANIA: pływanie, bieganie, kolarstwo szosowe, wspinaczka wysokogórska, organizacja imprez sportowych, podróże.

Mój program wyborczy

Promowanie zdrowia, aktywności fizycznej oraz jakości życia mieszkańców.

 • Wspieranie organizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców w tym organizacja biegów ulicznych, zawodów sportowych, warsztatów sportowych.  Wspieranie edukacji i rozwoju najmłodszych poprzez ukierunkowanie na sport.
 • Wspieranie działań lokalnych klubów sportowych, stowarzyszeń i inicjatyw kulturalnych.
 • Zabieganie o rozwijanie terenów rekreacyjnych i ścieżek rowerowych. Modernizacja Kąpieliska Leśnego na Maciejowie.
 • Stworzenie projektu „Dofinansowanie do zajęć nauki pływania dla mieszkańców Zabrza” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w wodzie - zarówno podczas letniego wypoczynku, jak również całorocznej aktywności sportowej.
 • Prelekcje o bezpiecznym spędzaniu czasu nad wodą połączone z kursem podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego.
 • Pomoc w organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Nowoczesna komunikacja z mieszkańcami

 • Rozwój miejskiej aplikacji mobilnej, która będzie dostarczać informacje o sytuacji na drogach, wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz alertów pogodowych dla Miasta.
 • Rozwój programu „Zabrzańska karta mieszkańca” z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców.

Aktywizacja osób wykluczonych z dysfunkcją ruchową

 • Integracja społeczna poprzez wydarzenia sportowe, stwarzanie warunków do udziału w imprezach ruchowych poprzez tworzenie kategorii zawodniczych oraz dogodnych warunków dla udziału osób z dysfunkcjami.

Profilowanie zawodowe młodzieży

 • Partnerstwo z lokalnymi firmami i instytucjami edukacyjnymi w celu tworzenia praktyk zawodowych.
 • Program spotkań z młodzieżą mającą na celu uświadamianie o sytuacji na rynku pracy oraz stwarzanie możliwości poznawania różnych zawodów co da możliwość wyboru ścieżki kształcenia i przygotowania do wykonywania zawodu.
7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydata

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!