WIEK: 28 lat

WYKSZTAŁCENIE: wyższe

RODZINA: żona

MIEJSCE PRACY: Urząd Miejski w Zabrzu; Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu

DODATKOWE FUNKCJE: Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Zabrzu; przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kończyce; dzielnicowy radny; strażak OSP; kierowca; działacz ROD Wiśnia 

ZAINTERESOWANIA: praca społeczna na rzecz lokalnej społeczności; służba na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Mój program wyborczy

 • Szeroko rozumiana praca na rzecz mieszkańców: interwencje w sprawach codziennych problemów, jak i spraw bardziej ogólnych dotyczących całej naszej lokalnej społeczności.
 • Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców.
 • Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy i mieście.
 • Wsparcie służb mundurowych.
 • Interwencje w sprawach: remontów dróg i chodników, doświetlenia przejść dla pieszych.
 • Modernizacja parku im. rotmistrze Witolda Pileckiego z utworzeniem alei spacerowych i oświetlenia oraz placu zabaw dla dzieci.
 • Remont basenu na os. Janek.
 • Rozbudowa Miejskiego Monitoringu.
 • Wsparcie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Pomysł na dzielnicę

 • Modernizacja placu szkolnego wraz z nasadzeniem zieleni.
 • Remont placu zabaw przy szkole.
 • Utworzenie parkingu oraz przejścia dla pieszych przy przedszkolu.
 • Całodobowe udostępnienie terenu rekreacyjnego z tężnią solankową dla mieszkańców przy DOKu.
 • Utworzenie zielonej alei spacerowo -rowerowej z ulicy Miłej do ulicy Makoszowskiej.
 • Modernizacja zabezpieczeń przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Kochłówki.
7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydata

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!