WIEK: 32 lata

WYKSZTAŁCENIE: wyższe ekonomiczne

RODZINA: mąż i syn

MIEJSCE PRACY: Danish Farming Consultants Sp. z o.o.

MOJE MOCNE STRONY:

 • Zdolność do empatycznego słuchania i rozumienia potrzeb oraz problemów otaczających mnie osób.
 • Otwartość na nowe pomysły i innowacyjne podejścia do rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność mobilizowania ludzi do działania i skutecznego zarządzania zespołem, co może być przydatne w organizacji projektów i inicjatyw na rzecz mieszkańców.
 • Umiejętność skutecznych negocjacji wspiera mnie w osiągnięciu kompromisów i realizacji wspólnych celów.
 • Znajomość narzędzi technologicznych co przełoży się na efektywną komunikacje się z mieszkańcami i zbieranie ich opinii.

ZAINTERESOWANIA: Fotografia - która pozwala mi uchwycić niepowtarzalne chwile i zmiany zachodzące w przestrzeni miejskiej. Dzięki fotografii dokumentuję, jak ewoluuje nasze otoczenie i my sami w nim. Podróże - zarówno te dalekie, jak i lokalne.

Mój program wyborczy

 • W przypadku wyboru na radnego, moim priorytetem będzie kontynuacja rozwoju naszego miasta w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Widzę ogromny potencjał Zabrza do dalszego rozwoju, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i społecznym. Podstawą mojej pracy, jako radnej, będzie ścisła współpraca z mieszkańcami, aby dobrze zrozumieć ich bieżące potrzeby i oczekiwania.
 • Chcę działać na rzecz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu naszego miasta.
 • Chcę podejmować inicjatywy zmierzające do poprawy infrastruktury transportu miejskiego.
 • Chcę mieć realny wpływ na realizowanie zadań i przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom.
 • Chcę promować innowacje i edukację.
 • Chcę kontynuować prace nad realizacją istniejących projektów, jak również wspierać nowe inicjatywy, które mogą przyczynić się do podniesienia jakości życia mieszkańców.
 • Zdaję sobie sprawę, jak istotne jest zapewnienie mieszkańcom miejsc, gdzie mogą spędzać czas aktywnie oraz w przyjemny sposób, szczególnie dla rozwoju dzieci i integracji społeczności lokalnej.

Pomysł na dzielnicę

 • Warto skupić się na przeprowadzeniu remontów dróg i chodników oraz modernizacji oświetlenia ulicznego, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwić im poruszanie się po Zabrzu.
 • Wśród moich pomysłów znajduje się również rozbudowa istniejących parków i placów zabaw o dodatkowe atrakcje, takie jak boiska do koszykówki, siatkówki plażowej, czy miejsca do piknikowania.
 • Kolejnym ważnym punktem, nad którym będę chciała pracować, jest modernizacja istniejących budynków użyteczności publicznej, takich jak biblioteki, centra kulturalne i sportowe, aby lepiej spełniały potrzeby społeczności lokalnej.
 • Wierzę, że nawet drobne zmiany mogą znacząco poprawić jakość życia.
7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydatki

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!