wiek: 26 lat

wykształcenie: wyższe (logopedka, pedagożka, terapeutka), dyplomowana aktorka scen muzycznych

rodzina: szczęśliwa żona i mama dwójki dzieci

miejsce pracy: LogoArt – własna działalność gospodarcza prowadzona w dzielnicy Helenka

dodatkowe funkcje i kursy: ukończone liczne szkolenia i kursy nadające dodatkowe uprawnienia w zakresie prowadzenia terapii logopedycznej oraz dotyczące wspierania rozwoju dzieci. 

osiągnięcia: Stworzenie przyjaznej przestrzeni w ramach własnej działalności skierowanej dla lokalnej społeczności, opracowanie autorskiego programu zajęć wspierających harmonijny rozwój dzieci „LogoArtie”. Wielokrotne prelekcje podczas konferencji naukowych i branżowych w dziedzinach logopedii i pedagogiki. Dwukrotna Stypendystka programu dla najzdolniejszych studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Laureatka ogólnopolskich konkursów wokalnych i aktorskich. 

Mój program wyborczy

 • Wsparcie młodych przedsiębiorców w zakresie wdrażania koncepcyjności.
 • Poszukiwanie korzystnych rozwiązań dla lokalnych przedsiębiorców w Mieście Zabrze.
 • Przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji kobiet.
 • Inicjowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych dla dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych oraz seniorów.
 • Szerzenie kultury Miasta, zwiększenie świadomości w zakresie budowy regionalnej tożsamości.
 • Zwiększenie prestiżu Miasta Zabrze w obszarze akademickim, współpraca z samorządami studenckimi. Trzeba powiedzieć to otwarcie: Zabrze jest Miastem Uniwersyteckim.
 • Rewitalizacja i przystosowanie terenów Miasta Zabrze do aktywnego spędzania czasu wolnego / rodzinnego.
 • Podjęcie działań umożliwiających otwartą komunikację przedsiębiorców (zarówno pomiędzy sobą, jak i z władzami Miasta Zabrze).

Pomysł na dzielnicę

 • Rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy Zabrze-Helenka poprzez pozyskiwanie finansowanie zewnętrznego (dotacje, granty itp.).
 • Stworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni publicznej dla właścicieli psów.
 • Działanie na rzecz ekologicznych rozwiązań dla zachowania czystości w dzielnicy Zabrze-Helenka.
 • Pozyskanie finansowania koniecznego do wymiany nawierzchni sztucznej boiska typu Orlik przy ul. Ludwiki Wawrzyńskiej. Mało kto zdaje sobie sprawę, iż był to jeden z pierwszych wybudowanych boisk tego typu w Polsce.
7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydatki

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!