WIEK: 51 lat

WYKSZTAŁCENIE: wyższe prawnicze

RODZINA: żona i syn

MIEJSCE PRACY: Urząd Miejski w Zabrzu – zastępca prezydenta

DODATKOWE KURSY I FUNKCJE: adwokat; absolwent podyplomowych studiów menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej.

OSIĄGNIĘCIA: przewodniczący Rady Fundacji Górnika Zabrze; autor książek prawniczych i historycznych.

ZAINTERESOWANIA: sport, podróże, historia, sprawy lokalne, film.

Mój program wyborczy

 • Modernizacja ulicy de Gaulle’a.
 • Park przy ulicy Matejki: oświetlenie, remont ścieżek za torami kolejowymi, połączenie asfaltową sportostradą równoległych ścieżek – od Matejki i Jaskółczej, rozwinięcie gastronomii w parku.
 • Modernizacja Placu Warszawskiego – nowa gastronomia na placu od strony torów, wymiana nawierzchni.
 • Nowe miejsca parkingowe na osiedlach mieszkaniowych.
 • Kontynuacja i rozwinięcie programu – Place zabaw na osiedlach mieszkaniowych.
 • Remonty elewacji zabytkowych szkół – Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 36.
 • Rozbudowa Domów Pomocy Społecznej – przy ul. Matejki i Jaskółczej.
 • Zwiększenie bazy Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. 3 Maja o pomieszczenia przeniesionego na stadion ośrodka rehabilitacji dla dzieci.
 • Modernizacja Domu Harcerza i okalającego go parku – o nowy plac zabaw i boisko sportowe.
 • Nowa sala gimnastyczna dla III Liceum Ogólnokształcącego.
 • Remont auli I Liceum Ogólnokształcącego.
 • Powiększenie ogrodu botanicznego o tereny dawnych glinianek.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Piłsudskiego.
 • Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w zakresie infrastruktury.
 • Modernizacja Centrum Organizacji Pozarządowych i jego dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Modernizacja Targowiska Miejskiego na ul. Jagiełły.
 • Modernizacja boiska przy II LO i SP 37.
7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydata

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!