WIEK: 60 lat

WYKSZTAŁCENIE: wyższe pedagogiczne

RODZINA: mężatka, troje dorosłych dzieci

MIEJSCE PRACY: emerytka

DODATKOWE KURSY I FUNKCJE: nauczycielka – pedagog, wieloletnia dyrektor SP15 w Zabrzu. Ukończyłam studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą” na Politechnice Śląskiej w Zabrzu. Jestem absolwentką Śląskiej Kuźni Kadr.

OSIĄGNIĘCIA: Moim autorstwem i współautorstwem są liczne publikacje pedagogiczne i metodyczne. Za pracę zawodową byłam nagrodzona Nagrodami Prezydenta Miasta, Śląskiego Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej. Odznaczono mnie Medalem KEN i Brązowym Krzyżem Zasługi.

ZAINTERESOWANIA: lubię wspierać ludzi w osiąganiu powodzenia w codziennym i zawodowym życiu. Prowadzę aktywny styl życia i promuję go z powodzeniem wśród znajomych. Poznaję historię wędrując po Śląsku. Wędrowałam drogą św. Jakuba w Portugalii i Hiszpanii.

Mój program wyborczy

  • Liczę, że moje kompetencje i doświadczenie w pracy w edukacji i na rzecz społeczności Zabrza będą korzystnie wpływać na rozwiązania proponowane mieszkańcom.
  • Chcę inicjować konkretne rozwiązania zwiększające nakłady na edukację.
  • Chcę podejmować działania, które będą miały przełożenie na wzrost bezpieczeństwa w szkołach i na ulicach, m.in. poprzez wsparcie dla programów profilaktycznych.
  • Chcę promować zielone inwestycje oraz edukację ekologiczną dla mieszkańców.
  • Jednym z moich priorytetów będzie również promowanie integracji społecznej i wsparcie dla lokalnych inicjatyw.

MOJE PRIORYTETY TO:

  • Tworzenie miejsc codziennych spotkań dla mieszkańców.
  • Wspieranie oświaty zabrzańskiej w kreowaniu kierunków rozwoju lokalnego rynku kształcenia i pracy.
  • Inicjowanie i wspieranie akcji ekologicznych, zwłaszcza otoczenia Miejsc Tuż Obok Mieszkańców.
  • Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej.

Pomysł na dzielnicę

Chciałabym, aby mieszkańcy dzielnicy mogli spotykać się wielopokoleniowo i rozmawiać o codziennych sprawach, radościach i problemach zarówno na podwórkowej ławce, w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, kluby), a także swobodnie korzystać z infrastruktury sportowej i przyrodniczych zakątków dla poprawy kondycji i zdrowia.

7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydatki

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!