WIEK: 61 lat

WYKSZTAŁCENIE: średnie techniczne

RODZINA: żona, trzech dorosłych synów

MIEJSCE PRACY: PKP Cargo SERVICE, kierownik zmiany

DODATKOWE KURSY I FUNKCJE: członek kolejowych komisji wypadkowych, uprawnienia trenera rekreacji ruchowej - piłka nożna, koszykówka.

OSIĄGNIĘCIA: Honorowa Odznaka Zasłużony dla Kolejnictwa, organizator ligi amatorskiej HELENKA CUP, puchar Fary Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

ZAINTERESOWANIA: sport, muzyka, film, gotowanie.

Mój program wyborczy

Liczę, że moje kompetencje i doświadczenie w pracy w edukacji i na rzecz społeczności Zabrza będą korzystnie wpływać na rozwiązania proponowane mieszkańcom.

  • Chcę inicjować konkretne rozwiązania zwiększające nakłady na edukację i sport.
  • Chcę podejmować działania, które będą miały przełożenie na wzrost bezpieczeństwa w szkołach i na ulicach naszej dzielnicy i miasta, m.in. poprzez wsparcie dla programów profilaktycznych
  • Chcę promować zielone inwestycje oraz edukację ekologiczną dla mieszkańców.
  • Chcę promować integrację społeczną i wsparcie dla lokalnych inicjatyw.

Pomysł na dzielnicę

Chciałabym, aby mieszkańcy dzielnicy mogli spotykać się wielopokoleniowo i rozmawiać o codziennych sprawach, radościach i problemach zarówno na podwórkowej ławce, w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, kluby), a także swobodnie korzystać z infrastruktury sportowej i przyrodniczych zakątków innych dzielnic (ścieżki edukacyjne) dla poprawy kondycji i zdrowia.

Moje priorytety to:

  • tworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców,
  • organizowanie imprez integracyjnych, sportowych i festynów,
  • wspieranie lokalnych przedsiębiorców,
  • organizowanie akcji ekologicznym, w tym m.in. akcji sprzątania miasta,
  • rozwój infrastruktury miejskiej, sportowej i rekreacyjnej.
7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydata

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!