WIEK: 45 lat

WYKSZTAŁCENIE: średnie

RODZINA: żona, trzech synów i córka

MIEJSCE PRACY: działalność gospodarcza, gastronomia

OSIĄGNIĘCIA: radny Rady Miasta Zabrze (dwie kadencje), przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Miasta Zabrze, radny Rady Dzielnicy Makoszowy, były piłkarz Górnika Zabrze, wicemistrz Polski juniorów w piłce nożnej.

ZAINTERESOWANIA: sport, turystyka, polityka, pomoc społeczna.

Mój program wyborczy

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

 • aktywizacja lokalnej społeczności i wsparcie lokalnych inicjatyw,
 • rozwój infrastruktury społecznej (budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów, w tym m.in. świetlic i domów kultury),
 • utworzenie nowych terenów rekreacyjnych i sportowych, a także dbałość o te, które już funkcjonują w naszym mieście,
 • wsparcie dla działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

SPORT W MIEŚCIE:

 • upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców,
 • rozwój infrastruktury sportowej,
 • wsparcie dla klubów sportowych i zawodników,
 • organizacja imprez sportowych w różnych dziedzinach,
 • kampanie edukacyjne na temat zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej,
 • współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi,
 • budowa hali widowiskowo-sportowej.
7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydata

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!