WIEK: 44 lat

WYKSZTAŁCENIE: średnie

RODZINA: mąż i dwóch synów

MIEJSCE PRACY: kierownik operacyjny w firmie GlassMaster.

DODATKOWE FUNKCJE: od 12 lat przewodnicząca rady rodziców, od 2 lat przewodnicząca zarządu Rady Dzielnicy Poremba. 

ZAINTERESOWANIA: sport (kibicka Górnika Zabrze); działalność społeczna.

Mój program wyborczy

 • Wsłuchując się w głos mieszkańców chciałabym działać jako radna w ich imieniu i przeforsowywać ich pomysły na forum rady;
 • Bliska jest mi działalność społeczna więc chciałabym działać na tym polu będąc wyrazicielem potrzeb wszystkich grup społecznych – od najmłodszych zaczynając na seniorach kończąc;
 • Chciałabym jako radna być głosem najuboższych i potrzebujących;
 • Wykorzystując moje kompetencje w temacie sportu chciałabym działać na rzecz upowszechniania aktywności sportowej w każdej grupie wiekowej; organizowania wydarzeń sportowych promujących zdrowe postawy życiowe i integrujących lokalną społeczność.

Pomysł na dzielnicę

 • Chciałabym działać na rzecz poprawy infrastruktury drogowej w naszej dzielnicy.
 • Dołożę wszelkich starań by powstały dodatkowe miejsca parkingowe
 • Będę forsować pomysł utworzenia ścieżki rowerowej łączącej Porembę z Rudą Śląską.
 • Zamierzam kontynuować dyskusję nt. drogowego połączenia Poremby z Biskupicami.
 • Postaram się o oświetlenie boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14.
 • Będę kontynuować rozmowy dotyczące utworzenia Domu Kultury w dzielnicy Poremba.
 • W dalszym ciągu będę kontynuować działalność w Radzie Rodziców i Radzie Dzielnicy.
7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydatki

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!