WIEK: 32 lata

WYKSZTAŁCENIE: wyższe magisterskie

RODZINA: narzeczony, córka

MIEJSCE PRACY: własna działalność gospodarcza - biznes artystyczny - marka Trzykąty Dominika Dąbrowska.

DODATKOWE KURSY I FUNKCJE: plastyk, technik, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog. Kursy: Ceramika I i II stopnia; social media, fotografia, smartftoografia, grafika komputerowa, marketing i social media.

OSIĄGNIĘCIA: laureatkA I miejsca w konkursie „Zabrzański Biznesplan”, członkini Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zabrze, III miejsce w Pucharze Zabrza w Narciarstwie Zjazdowym.

ZAINTERESOWANIA: moje pasje łączą się w kompleksowy sposób, tworząc spójny obraz mojej różnorodnej działalności i zaangażowania społecznego. Obszary, w których działam i chcę się realizować to: sztuka i edukacja (ceramika, malarstwo, florystyka, warsztaty - uczestnictwo i prowadzenie); rekreacja, sport, rozrywka (podróże, plenery, koncerty, organizacja wydarzeń, obcowanie z naturą, narciarstwo, motocykl) oraz działalność biznesowa (budowanie biznesu, nawiązywanie relacji, warsztat pracy, wspieranie młodych przedsiębiorców).

Mój program wyborczy

Poniższe obszary kompetencji są mi bliskie i pozwolą efektywnie działać na rzecz zrównoważonego rozwoju mojego miasta.

Edukacja, Kultura i Sztuka:

Działania na rzecz rozwoju edukacji w tym dzieci, młodzieży, dorosłych w segmencie warsztatów artystycznych, wspieranie instytucji kulturalnych oraz promowanie artystycznych inicjatyw.

Gospodarka i Biznes:

Kontynuacja działań na rzecz integracji Zabrzańskich przedsiębiorców. Pozwala to na skuteczne reprezentowanie interesów przedsiębiorców i wspieranie lokalnej gospodarki. Podtrzymywanie działań programów promujących pomysły na biznes w naszym mieście oraz powstawanie młodych spółek technologicznych tzw. startupów.

Społeczność i Partycypacja:

Wspieranie społeczności lokalnej, zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne oraz rozwiązywanie problemów społecznych. Współtworzenie regularnych spotkań aktywizujących dla mam z naszego miasta wspierając rozwój osobisty, zawodowy, artystyczny promując przy tym równowagę między życiem rodzinnym a społecznym.

Rozwój Miejski:

Działania skierowane na rozwój infrastruktury, estetyki, zagospodarowania przestrzennego oraz inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Pomysł na dzielnicę

  • Dzielnicowy Skwer Artystyczny: stworzenie przestrzeni publicznej, gdzie mieszkańcy mogą uczestniczyć w warsztatach artystycznych, a także podziwiać dzieła lokalnych artystów.
  • Kawiarnia Kulturalna: utworzenie miejsca spotkań, gdzie mieszkańcy mogą cieszyć się kawą, a jednocześnie uczestniczyć w prezentacjach artystycznych i dyskusjach społecznych. Cykl spotkań z lokalnymi artystami, ludźmi kultury i sztuki.
  • Program Młodych Talentów: wspieranie młodych artystów poprzez organizowanie regularnych wystaw ich prac oraz organizację konkursów artystycznych, inspirując lokalną młodzież.
7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydatki

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!