WIEK: 56 lat

WYKSZTAŁCENIE: wyższe

RODZINA: żona Danuta, córki Paula, Karolina

MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół nr 10 im. prof. J. Groszkowskiego w Zabrzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Zabrzu.

DODATKOWE KURSY I FUNKCJE: studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim - zarządzanie oświatą, Uniwersytet Edukacji Narodowej w Krakowie - wiedza o społeczeństwie, Politechnika Częstochowska - informatyka, Politechnika Śląska - zarządzanie projektami UE.

OSIĄGNIĘCIA: jako nauczyciel najbardziej sobie cenię możliwość pracy z młodzieżą, kształtując kompetencje społeczne, które umożliwiają młodym ludziom wchodzić w dorosłe życie. Za swoją pracę zostałem wyróżniony Medalem KEN oraz Brązowym Krzyżem Zasługi. Jako radny Rady Miasta Zabrze miałem możliwość pracy na rzecz miasta Zabrze czego efektem są inwestycje, w które osobiście się zaangażowałem np. budowa sali gimnastycznej przy ZSP nr 8 w Zabrzu wraz z termomodernizacją, Geopark, budowa infrastruktury drogowej wraz z miejscami postojowymi i wiele innych.

ZAINTERESOWANIA: interesuje się polityką. Uwielbiam podróże - poznawanie innych kultur, tradycji, zwyczajów, ludzi. Nie stronię od dobrej muzyki, książki, filmu, gier strategicznych, planszówek i kuchni włoskiej. Lubię także pracę w ogrodzie.

Mój program wyborczy

Chętnie zaangażuje się w pracę na rzecz zabrzańskiej oświaty, z którą jestem od lat związany. Podejmę działania mające na celu realizację potrzeb i oczekiwań młodzieży oraz lokalnych społeczności. W zakresie moich zainteresowań są również działania związane z rozwojem infrastruktury komunalnej oraz szeroko pojętych inwestycji.

Pomysł na dzielnicę

 • Budowa nowego przedszkola i żłobka w Grzybowicach - aby cele edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze mogły być realizowane na odpowiednim poziomie.
 • Aktywizacja seniorów poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie dostępności miejsc w ośrodkach wsparcia – Kluby Seniora.
 • Stworzenie przestrzeni pod rozwój handlu i usług.
 • Przebudowa DK78 ze ścieżką rowerową i chodnikiem dla ruchu pieszego skoordynowane z inwestycjami połączenia KSSE z A1 oraz przebudowy skrzyżowania Handlowa-Witosa-Na lesie.
 • Remont i modernizacja obiektu sportowego GKS.
 • Modernizacja i remont istniejących placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych oraz budowa nowych.
 • Modernizacja i remont MOK w Grzybowicach oraz utworzenie tego typu miejsc w Rokietnicy i na Helence.
 • Zagospodarowanie stawu przy ul. Witosa na cele rekreacyjne oraz uporządkowanie przestrzeni wokół osiedla z budową parkingu i miejsc postojowych.
 • Stawy mikulczyckie – przu ul.Tarnopolskiej – utwardzenie scieżek spacerowych i remont pomostów.
 • Budowa krytego basenu w Rokitnicy przy ul. Krakowskiej.
 • Budowa sal gimnastycznych przy SP 24 w Mikulczycach oraz przy ZSP 9 na Osiedlu Młodego Górnika.
 • Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej łączącej Helenkę-Rokitnicę-Grzybowice-Mikulczyce i przyłączenie jej do już istniejącej infrastruktury.
 • Realizacja II etapu budowy Geoparku.
7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydata

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!