WIEK: 57 lat

RODZINA: żona, syn i córka oraz dwoje wnucząt

MIEJSCE PRACY: Prezes Stowarzyszenia i Fundacji Fenix Zaborze. Przedsiębiorca, wieloletnia działalność handlowa. Wiceprzewodniczący polskiego związku emerytów,
rencistów i inwalidów Rejon Zabrze oraz od dwóch kadencji Członek Rady Dzielnicy.

DODATKOWE KURSY I FUNKCJE: KWK Zabrze - ratownik górniczy, pracownik dozoru górniczego, KWK Bielszowice, KWK Halemba.

ZAINTERESOWANIA: Motoryzacja, a w szczególności motocykle; posiadacz Hondy Goldwing 1800; największą radość sprawia mi nawijanie kilometrów na koła w towarzystwie żony Joli; wielką radość sprawia mi praca z ludźmi w Fenixie i PZERII, organizacja zajęć, wycieczek, zabaw, wczasów, pozyskiwanie środków na te cele i wspólna satysfakcja z wykonanych zadań.

Mój program wyborczy

  • Jako radny chciałbym inicjować działania wpływające na podniesienie komfortu życia mieszkańców; chciałbym doprowadzić do tego aby nasze funkcjonowanie było przewidywalne, aby nic nas nie zaskakiwało, oczywiście w złym tego słowa znaczeniu.
  • Zależy mi na zaufaniu publicznym bo nie ma według mnie rzeczy nie do ogarnięcia.
  • Bardzo ważny jest dla mnie przekaz informacji bo wielokrotnie spotkałem się z tym że problem tkwił w niedoinformowaniu, a co za tym idzie z braku wiedzy powstawał konflikt.
  • To mieszkańcy według mnie powinni wyznaczać kierunek rozwoju miasta poprzez włączenie ich w dialog i decyzyjność. 
  • Chcę inicjować przeprowadzanie merytorycznych konsultacji w każdej ważnej dla naszej lokalnej społeczności sprawie.

Pomysł na dzielnicę

  • Będę wspierał lokalne inicjatywy mieszkańców.
  • Będę dążył do tego by do mieszkańców naszej dzielnicy docierały przejrzyste i wyczerpujące informacje o tym, co dzieje się w mieście.
  • Moje doświadczenie wykorzystam by w dzielnicy organizowane były ciekawe wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne z myślą o mieszkańcach w każdym wieku.
7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydata

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!