wiek: 65 lat

wykształcenie: wyższe

rodzina: żona, córka i dwóch synów

miejsce pracy: MOSiR Sp. z o.o. w Zabrzu

dodatkowe kursy: studia MBA

osiągnięcia sportowe: golf - uczestnictwo w licznych turniejach lokalnych i regionalnych, co zaowocowało zdobyciem doświadczenia w rywalizacji na różnych poziomach. Stałe doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach z zakresu techniki gry, strategii oraz etykiety na polu golfowym.

zainteresowania: Moje zainteresowania obejmują nie tylko pasję do gry w golfa, ale również szeroko rozumianą pracę społeczną. Uważam, że społeczność lokalna to fundament zdrowego społeczeństwa. Aktywnie uczestniczę w różnych inicjatywach, które mają na celu budowanie silnej społeczności i poprawę warunków życia mieszkańców. Fascynuje mnie także tematyka innowacji – nowoczesne rozwiązania, inteligentne technologie i zrównoważony rozwój, które mogą skutecznie wpływać na poprawę jakości życia.

Mój program wyborczy

W przypadku wyboru na radnego, planuję skoncentrować się na obszarach, które są priorytetowe dla mieszkańców:

  • bezpieczeństwo publiczne jest kluczowym zagadnieniem, dlatego zamierzam działać na rzecz poprawy oświetlenia publicznego, zwiększenia obecności monitoringu miejskiego oraz inwestycji w bezpieczne przestrzenie publiczne,
  • chcę również zaangażować się w projekty podnoszące jakość życia mieszkańców, takie jak: rozwój infrastruktury rekreacyjnej, wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych.

Pomysł na dzielnicę

  • Mój priorytet to kompleksowy rozwój dzielnic, obejmujący modernizację infrastruktury, ulepszenia w transporcie publicznym i promocję wspólnotowego zaangażowania społecznego.
  • Chcę wspierać innowacje poprzez tworzenie inkubatorów dla lokalnych przedsiębiorców oraz ułatwianie procedur dla nowatorskich projektów.
  • Pragnę zainicjować programy edukacyjne, które zwiększają świadomość ekologiczną i społeczną oraz zorganizować warsztaty edukacyjne.
  • Niezmiernie ważnym tematem jest dla mnie rozwój infrastruktury wypoczynkowej i rekreacyjnej poprzez budowę parków, placów zabaw i miejsc rekreacyjnych, a także organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych dla mieszkańców.
7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydata

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!