WIEK: 45 lat

WYKSZTAŁCENIE: wyższe, MBA

RODZINA: mąż, troje dzieci

MIEJSCE PRACY: Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE, SPORTOWE, HOBBYSTYCZNE: W zakresie osiągnięć zawodowych, najważniejszym osiągnięciem jest praca, którą lubię. Mogę spełniać się zawodowo w tematach, które są ważne społecznie i mnie  interesują. Przez prawie 20 lat zajmowałam się prawem rodzinnym, pracując w sądzie, obecnie kontynuuje pracę na rzecz zabrzańskich rodzin wspierając je w szerokim zakresie. Łączę to wszystko z doktoratem, a także ważnymi w tym zakresie kompetencjami miękkimi. Prywatnie to moja rodzina i przyjaciele, z którymi lubię aktywnie spędzać czas, podczas wędrówek górskich czy wycieczek rowerowych. Relaksuje się jeżdżąc na motocyklu i słuchając muzyki.

Mój program wyborczy

  • Chcę wspierać działania na rzecz tworzenia miejsca dla spędzania czasu wolnego dla zabrzan, byśmy mogli się wzajemnie poznawać i odpoczywać.
  • Ważne jest zorganizowanie miejsca dla lokali restauracji, by mieszkańcy mogli spędzać tam czas.
  • Chcę działać na rzecz stworzenia w każdej dzielnicy domów kultury z zajęciami dla wszystkich, dzieci, seniorów i osób które mają już czas, są jeszcze aktywni i chętnie tą  aktywnością i czasem podzieliliby się z innymi. Tutaj mogliby pomagać sobie wzajemnie. Dzieci tworzą niepowtarzalną atmosferę, z której seniorzy mogliby czerpać, dorośli mogliby dawać korepetycje czy uczyć innych rzeczy, które potrafią, a to wszystko tworzyłoby naszą lokalną społeczność. Taka międzypokoleniowa współpraca.
  • Warto byłoby stworzyć punkt załatwiania spraw mieszkańców, tak by mieszkaniec mógł załatwić swoją sprawę „jedno-okienkowo”.
  • Chcę wspierać współpracę międzysektorową na rzecz mieszkańców, tak by każdy mógł załatwić swoją sprawę bez zbędnego odsyłania do innych jednostek.
  • Chcę wspierać także współpracę jednostek miejskich, tak by sprawy mogły być załatwiane przy udziale różnych specjalistów, z różnym doświadczeniem, a dzięki temu bardziej kompleksowo.

Pomysł na dzielnicę

To co dla mnie ważne

Lokalna współpraca, blisko ludzi. Lubię poznawać i rozmawiać z ludźmi. Znajomość sąsiadów w swojej okolicy powoduje poczucie przynależności do wspólnoty. Dzięki temu że się znamy, interesujemy się sobą, swoimi problemami i wzajemnie pomagamy. To naturalne potrzeby każdego z nas. Warto do tego wrócić, bo trochę o tym zapomnieliśmy i to pielęgnować, wtedy wszystkim jest milej i łatwiej. Interesuje się też prawami człowieka i prawami dziecka, a także kompetencjami miękkimi, jak komunikacja interpersonalna, budowanie zespołu, wystąpienia publiczne. To ważne umiejętności dla każdego człowieka.

7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydatki

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!