WIEK: 39 lat

WYKSZTAŁCENIE: wyższe

RODZINA: syn i córka

MIEJSCE PRACY: Multikino S.A. - dyrektor kompleksu kinowego.

DODATKOWE KURSY: studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz MBA (w trakcie), międzynarodowe i krajowe certyfikaty kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy i osób.

OSIĄGNIĘCIA: tytuł Nadzwyczajnej Kobiety Charyzmatycznej 2023 przyznanej przez „WHY” Media Group Sp. z o.o. oraz Magazyn WHY STORY, zdobycie Korony Maratonów Polskich. 

ZAINTERESOWANIA: sport: bieganie, czytanie książek psychologicznych, spędzanie czasu z rodziną w górach.

Mój program wyborczy

 • Zwiększenie nakładów finansowych na infrastrukturę drogową i dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Sukcesywna wymiana oświetlenia ulicznego na lampy LED.
 • Opracowanie map potrzeb w zakresie remontu ulic i chodników oraz ich systematyczna realizacja, przy zachowaniu ciągłości działań.
 • Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w zakresie: inicjatyw, które pomogą planować i realizować inwestycje; tworzenie nowych miejsc pracy.
 • Stworzenie nowych miejsc spotkań dla młodzieży (organizacja bezpłatnych kursów i zajęć dla młodzieży, budowanie boisk wielofunkcyjnych, ścianek wspinaczkowych).
 • Budowanie stref rekreacyjnych, rozbudowa infrastruktury sportowej przy szkołach oraz klubach sportowych oraz promocja sportu i rekreacji.
 • Aktywacja obywateli poprzez stworzenie platformy kontaktowej „poinformuj nas, a my się tym zajmiemy”.
 • Zapewnienie infrastruktury społecznej dla seniorów.
 • Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej przez wszystkie dzielnice miasta.
 • Programy i działania wspierające rodziny wielodzietne i seniorów.
 • Miejsca w żłobkach i przedszkolach dla każdego dziecka.
 • Zwiększenie zakresu usług medycznych dla Mieszkańców (m.in. bezpłatne badania USG piersi, wykonywanie bezpłatnych przesiewowych badań wzroku i słuch dzieci w wieku przedszkolnym).
 • Budowanie nowych mieszkań oraz kompleksowe remonty i modernizacja obecnych mieszkań komunalnych.

Pomysł na dzielnicę

 • Rozwój i poprawa lokalnej infrastruktury drogowej (naprawa zniszczonych nawierzchni i poboczy, wyrównanie chodników).
 • Przywrócenie funkcjonalności oraz odnowienie obiektu ośrodka Walki Zabrze (budowa placu manewrowego do nauki jazdy na rowerze i sceny plenerowej, doposażenia placu zabaw z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, nowe oświetlenia LED na bieżni lekkoatletycznej i naprawa ławek na widowni stadionowej, utworzenie nowych miejsc małej gastronomii).
 • Bezpieczna dzielnica: doświetlenie miejsc szczególnie niebezpiecznych oraz sukcesywne zwiększanie obszarów monitoringu miejskiego.
 • Budowa parkingu przy placu wodnym na osiedlu Janek.
 • Oświetlenie parku im. Powstańców Śląskich; utworzenie klubu aktywności fizycznej dla różnorodnych grup wiekowych (w tym seniorów) w dzielnicy.
 • Połączenie zabrzańskiej Sportostrady z Parkiem Powstańców Śląskich (przedłużenie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz wydzielonym torem dla rolkarzy i biegaczy).
 • Stworzenie nowej ścieżki rowerowej po śladzie linii kolei piaskowej oraz przywrócenie do życia tunelu pod ul. Wolności.
7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydatki

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!