WIEK: 47 lat

WYKSZTAŁCENIE: doktor inżynier

RODZINA: mąż Marek, syn Michał, córka Michalina

MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, PRACA, WYKSZTAŁCENIE:

 • Przewodnicząca Rady Miasta 2018-2024, Radna Rady Miasta 2010-2024.
 • Doktor w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości na Akademii WSB.
 • Magister inżynier Technologii Chemicznej na Politechnice Śląskiej.
 • Absolwentka MBA na Akademii WSB, studiów podyplomowych na AGH w Krakowie z matematyki, fizyki oraz „Organizacji i zarządzania – Menedżer w Oświacie”.
 • Dyrektor i nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim.
 • Społecznik, była Prezes Stowarzyszenia „Aiuto”, organizatorka akcji proekologicznych, ambasadorka kobiet przedsiębiorczych w województwie śląskim.

OSIĄGNIĘCIA: dwukrotnie nagrodzona Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej za wkład w rozwój edukacji; nagrodzona nagrodami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wkład w rozwój edukacji rolniczej w Polsce; wyróżniona odznaczeniem „Zasłużony dla rolnictwa”; wyróżniona srebrną odznaką „Zasłużony dla pożarnictwa”, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

ZAINTERESOWANIA: gotowanie, sport, sprawy społeczne.

Mój program wyborczy

Jestem głęboko przekonana, że o sile i dobrobycie naszej społeczności decyduje dobrostan jej mieszkańców. Dlatego mój program wyborczy skupia się na czterech kluczowych filarach: edukacji, sporcie, ochronie zdrowia i aktywizacji seniorów.

Edukacja:

 • dostęp do wysokiej jakości edukacji dla dzieci i młodzieży,
 • promocja zabrzańskiego biznesu w zakresie kultury przedsiębiorczości,
 • modernizacja infrastruktury szkolnej i przedszkolnej,
 • rozwój nowoczesnych metod nauczania opartych na sztucznej inteligencji.

Sport:

 • upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców,
 • rozwój infrastruktury sportowej,
 • wsparcie dla klubów sportowych i zawodników.

Ochrona zdrowia:

 • profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia,
 • wsparcie dla rozwoju infrastruktury medycznej,
 • poprawa funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Aktywizacja seniorów:

 • wsparcie aktywności społecznej, kulturalnej,
 • reaktywacja „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.

Pomysł na dzielnicę

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców chciałabym:

 • wybudować zamknięte wybiegi dla psów przy każdym dużym osiedlu,
 • stworzyć dogodne warunki do budowy parkingów wielopoziomowych przy udziale spółdzielni mieszkaniowych,
 • stworzyć miejsca spotkań dla mieszkańców – altanki grillowe,
 • poprawić bezpieczeństwo, rozbudować monitoring miejski,
 • zadbać o poprawę stanu nawierzchni chodników.
7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydatki

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!