WIEK: 67 lat

WYKSZTAŁCENIE: średnie

RODZINA: żona, córka i syn

MIEJSCE PRACY: emeryt

DODATKOWE KURSY I FUNKCJE: ukończyłem wszystkie potrzebne kursy do oprowadzania turystów po zabrzańskich kompleksach turystyki postindustrialnej, takich jak: Kopalnia Guido czy Sztolnia Królowa Luiza.

OSIĄGNIĘCIA: 38-letnie doświadczenie pracy w kopalni na różnych stanowiskach pozwoliło mi bardzo dobrze poznać specyfikę tej pracy i wyrobić odpowiednie podejście do ludzi z którymi współpracowałem. To właśnie dobry kontakt z drugą osobą uważam za jeden z moich największych sukcesów zawodowych w swoim życiu, który niejako kontynuuję w roli przewodnika górniczego. Od dwóch kadencji jestem członkiem Rady Dzielnicy Rokitnica, w której się udzielam. W głównej mierze współpracuję tu ze szkołami w dzielnicy pomagając w organizacji różnych wydarzeń, zwłaszcza sportowych.

ZAINTERESOWANIA: Moje zainteresowania są dość mocno związane z tym, gdzie żyję. Górnictwo i kultura śląska oraz zwyczaje i tradycje z tym związane są mi bardzo bliskie. Od kilku lat aktywnie działam w Grupie Górniczej GWAREK, która te wartości stara się pielęgnować i przekazywać dalej – zwłaszcza młodemu pokoleniu. Oprócz tego interesuję się sportem, zwłaszcza piłką nożną i ręczną (którą w czasach młodości uprawiałem). Dodatkowo obecnie zainteresował mnie golf, którego rozwój w naszym regionie obserwuję z radością. W czasie wolnym lubię przeczytać dobrą książkę (kryminały, political fiction, biografie, kultura śląska) oraz obejrzeć film.

Mój program wyborczy

Po wyborze na radnego miasta chciałbym się zająć trzema ważnymi dla mnie sprawami:

  • podniesienie atrakcyjności naszego miasta dla jego mieszkańców poprzez nadanie im przywilejów, ulg, zniżek w instytucjach miejskich,
  • promowanie tradycji postindustrialnych i kultury śląskiej wśród mieszkańców oraz gości poprzez organizację wydarzeń, imprez i paneli dyskusyjnych na ten temat; w tej sprawie w sposób szczególny chciałbym połączyć ze sobą osoby, które mają wiedzę na ten temat (górnicy, seniorzy, nauczyciele) z tymi, którzy tej wiedzy są ciekawi – zwłaszcza dzieci i młodzież, 
  • chciałbym przyczynić się do promocji aktywnego trybu życia wśród mieszkańców poprzez utworzenie Międzydzielnicowej Ligi Sportowej.

Pomysł na dzielnicę

W mojej dzielnicy chciałbym być przede wszystkim otwarty na potrzeby mieszkańców. Z rzeczy, które sam zauważam i są mi bliskie, to bardzo zależy mi na dalszym rozwoju Rokitnicy, nieustannym poprawianiu estetyki tego miejsca i zwiększaniu miejsc ogólnodostępnych dla lokalnej społeczności.

7 IV 2024 roku proszę o Twój głos!

Prezentacja kandydata

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik i inauguracja kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024

Konwencja wyborcza Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik 2024

Przyjazne miasto Zabrze

Małgorzata
Mańka-Szulik
moim Prezydentem!

Świat potrzebuje doświadczonych liderów. Zabrze również. Konsekwentnie rozwijamy nasze miasto. Chcemy żyć w bezpiecznym, dobrze zorganizowanym i przyjaznym Zabrzu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy o istotnych sprawach rozmawiali ponad podziałami. Przez wiele lat jako bezpartyjny Prezydent współpracowałam z politykami różnych partii. Pozwoliło to skutecznie pozyskiwać fundusze dla mieszkańców. Możemy być dumni z tego jak zmienia się Zabrze. Warto kontynuować obraną drogę. Chcę wspólnie z Wami nadal pracować dla naszego miasta.

7 kwietnia proszę o Twój głos!